TOP2004通用USB编程器

    TOP2004通用编程器直接采用USB接口通讯和供电,可以工作在Win98SE/Me/2000/XP操作系统,无须外接电源,编程速度快,支持2.5V~6.5V器件,软件升级灵活。

一、简介:

    TOP2004使用最新的TopWin软件,相比TOP2003有更好的兼容性和稳定性,支持器件更多。

    TOP2004型编程器具有体积小巧,功耗低 ,可靠性高的特点,是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计的通用机型。

    TOP2004采用USB通用串口与PC机连接通信,传输速率高,抗干扰性能好,可靠性能极高,而且无需外接电源,特别适用于电池供电的笔记本电脑外出使用。
 
二、特点:

◎ 可支持2.5~6.5V的器件;
◎ 使用USB接口电源,无需外接电源; 通过USB通用串口与PC机连接,传送速率12MHz/s;
◎ 即适合电池供电的笔记本电脑使用,也适合台式机使用;
◎ 完善的过电流保护,有效地保护编程器和器件不受损害;
◎ 自动检测元件是否插好,如果插错了位置有提示;
◎ USB负载能力检测(0至10级);
◎ 全插脚检查,可以检查出任意一个插脚的的接触状态;
◎ 40针国产万能锁紧插座;
◎ 在WINDOWS98SE/ME/2000/XP 下运行,中英文操作界面,体积小,重量轻,功耗低;
◎ 可自动探测厂家和型号;
◎ 单片机定时,编程速度与计算机无关;

三、支持器件

◎ 可支持2.5~6.5V的器件;
◎ EPROM :各厂家 2716-27080;
◎ EEPROM:各厂家28、29、39、49系列flesh 和 EEPROM;
◎ MPU/MCU: 51系列 Intel ,Atmel,LG,Philips,Winbond;
◎ 测试静态RAM 6264-628256
◎ 串口存储器:24Cxxx,93Cxx
◎ PLD: 16v8x,20v8x

四、性能和规格

1. 软件: TOPWin(for windows98se/200/2003/xp)
2. 体积:168x115x26
3. 重量:280g
4. 功率:<2.5W(5V/500mA)
5. 锁紧座:40Pin优质活动锁紧座

五、编程器软件的安装:

1、请务必断开编程器,不要连接编程器

2、运行配套光盘中TOPWIN目录内的SETUP.EXE文件,按照提示进行安装

3、最后按“确认”重启电脑

4、电脑重启完成后,用配套的USB电缆连接编程器,电脑会提示“找到新硬件”按照提示自动搜索软件,一直完成USB初始化安装

5、光盘中TOPWIN10.EXE是中文界面的编程器软件,可以进行安装

6、运行“开始-程序-TOPWIN”软件会出现“正在初始化USB接口,需要3~10秒”的界面,随后进入专用编程软件

7、如果因为安装次序不正确引起的或者其他原因造成安装失败,可以点击:我的电脑-右键“属性”-硬件-设备管理器-JUNGO中有黄色感叹号的选中按DEL删除,然后再重复以上1~6步骤即可。

这是编程器的专用软件界面:

TOP2004编程器套件如下图:1、 TOP2004主机一台
2、USB通讯电缆一根
3、《TOP2004通用编程器》说明书一本
4、《TopWin软件操作手册》一本
5、配套的TopWin软件光盘一张
6、保修卡一张

    备注:如果不需要AT89S51实验开发板中的12伏电源变压器,价格可以降低10元

点击查看详细品种!

银行帐号及邮购需知    立即进入订货系统!    查看全部邮购清单

邮局汇款地址:邮编226200 江苏省启东市江海中路511号水晶苑 A1 谢刚 收

电话/传真:0513-83342087 小灵通:0513-83082087 联系人:谢刚

电子信箱:

电子制作实验室网站主页 http:www.xie-gang.com

TOP2004编程器可编程的支持器件列表:

2716-12.7V, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V, 2732-21V, 2732-25V, 2764-12.7V, 27C64-12.7V,P27,
2764-21V, 2764-25V, 27128-12.7V,P27, 27C128-12.7V,P27, 27128-21V, 27256-12.7V,P27,
27C256-12.7V,P27, 27512-12.7V,P27, 27C512-12.7V,P27, 27513-12.7V,P27, 27C513-12.7V,P27,
27C010-12.7V,P27, 27C020-12.7V,P27, 27C040-12.7V,P27, 27C080-12.7V,P27, 27C801-12.7V,
____EPROM-AMD
Am2716-12.7V,P27, Am2716-21V, Am2716-25V, Am2732-12.7V,P27, Am2732-21V, Am2732-25V,
Am2764-21V, Am2764A-12.5V,P27, Am27C64-12.5V,P27, Am2128-21V, Am27128A-12.5V, Am27C128-12.7V,P27,
Am27256HV-21V, Am27C256-12.75V, Am27C256P-12.75V, Am27H256-12.75V, Am27512-12.75V,
Am27512/L-12.75V, Am27C010-12.75V, Am27H010-12.75V, Am27HB010-12.75V, Am27C020-12.75V,
Am27C040-12.75V, Am27C080-12.7V,
____EPROM-ATMEL
AT2716-12.7V,P27, AT2716-21V, AT2716-25V, AT2732-12.7V,P27, AT2732-21V, AT2732-25V,
AT27HC64-12.7V, AT27HC64L-12.7V, AT27C128-12.7V, AT27C256-12.7V, AT27HC256-12.7V,
AT27/HC256-12.7V, AT27C512-12.7V, AT27C512R-12.7V, AT27C513-12.7V, AT27C513R-12.7V,
AT27C010/L-12.7V, AT27C011-12.7V, AT27C040-12.7V, AT27C080-12.7V,
____EPROM-CATALYST
CAT2764A-12.7V, CAT27128A-12.7V, CAT27C128-12.7V,P27, CAT27C256-12.7V, CAT27512-12.7V,
CAT27C010-12.7V,
____EPROM-FUJITSU
MBM2716-12.7V,P27, MBM2716-21V, MBM2716-25V, MBM2732-12.7V,P27, MBM2732-21V, MBM2732-25V,
MBM2764-21V, MBM27C64-21V, MBM27128-21V, MBM27C128-21V, MBM27256-12.7V, MBM27C256A-12.7V,
MBM27C512-12.7V, MBM27C1000-12.7V, MBM27C1001-12.7V, MBM27C4001-12.7V, MBM27C080-12.7V,
____EPROM-GENERAL
2716-12.7V,P27, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V,P27, 2732-21V, 2732-25V, 2764-21V,
27C64-21V, 2764A-12.7V, 27C6A-12.7V, 27128-21V, 27128A-12.7V, 27C128-12.7V,P27, 27256,
27C256, 27256HV-21V, 27512, 27C512, 27512HV-21V, 27513,P27, 27C513,P27, 27010, 27C010,P27,
27011, 27C011,P27, 27101,P27, 27C101,P27, 27C020,P27, 27C040,P27, 27C080,P27,
____EPROM-HITAVHI
HN27C64-21V, HN27128AG-12.7V, HN27128P-21V, HN27/C256,P27, HN27/C512,P27, HN27C101,P27,
HN27C301,P27,
____EPROM-ST
27128, 27C128, 27256, 27C256, 27512, 27C512, 27C1000, 27C1001, 27C405, 27C4001, 27C801,
____EPROM-HYUNDAI
27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27C256-12.7V, 27C512,P27, 27C010,P27, 27C020,P27,
____EPROM-ICT
27CX256,P27, 27CX128,P27, 27CX256,P27, 27CX512,P27, 27CX010,P27, 27CX020,P27,
____EPROM-INTEL
i2716-12.7V,P27, i2716-21V, i2716-25V, i2732-12.7V,P27, i2732-21V, i2732-25V, i2764-21V,
i27C64-12.7V, i2764A-12.7V, i87C64-12.7V, i27128-21V, i27A128-12.7V, i27C128-12.7V,
i27C256-12.7V, i87C256-12.7V, i27C512,P27, i27C010,P27, i27010,P27, i27010A,P27,
i27020,P27, i27C040,P27, i27C080,P27,
____EPROM-MATSUSHITA
27C256,P27, 27C128,P27, 27C256,P27, 27C512,P27, 27C010,P27, 27C020,P27,
____EPROM-MICROCHIP
27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27HC256,P27, 27C512,P27, 27513,P27, 27C513,P27, 27C010,P27,
27C020,P27,
____EPROM-MITSUBISHI
M5L2764-21V,P27, M5L27C128-12.7V, M5M27128/K-21V, M5M27K-12.7V, M5MC256-12.7V, M5M27C512,P27,
M5M27K512,P27, M5M27C100,P27, M5M27C101,P27, M5M27C102,P27, M5M27C201,P27, M5M27C401,P27,
____EPROM-MXIC
MX2716-12.7V,P27, MX2716-21V, MX2716-25V, MX2732-12.7V,P27, MX2732-21V, MX2732-25V,
MX27C256-12.7V, MX27C512-12.7V, MX27C1000-12.7V,
____EPROM-NEC
D2716-12.7V,P27, D2716-21V, D2716-25V, D2732-12.7V,P27, D2732-21V, D2732-25V, D2764-21V,
D27C64-12.7V, D27128-21V, D27/C256-21V, D27C256A-12.7V, D27C512,P27, D27C1000,P27,
D27C1000A,P27, D27C1001,P27, D27C1001A,P27, D27C2001,P27, D27C4001,P27,
____EPROM-NS
NM2716-12.7V,P27, NM2716-21V,P27, NM2716-25V, NM2732-12.7V,P27, NM2732-21V, NM2732-25V,
NM27LC64-12.7V, NM27C256-12.7V, NM27LC256-12.7V, NMC87C257-12.7V, NM27LC512,P27,
NM27LV512,P27, NM27P512,P27, NMC27C64,P27, NM27C128/B-12.7V, NMC27C128/B-12.7V, NMC27CP128-12.7V,
NMC27C256-12.7V, NMC27C256B-12.7V, NM27C512,P27, NMC27C512,P27, NMC27C512A,P27, NMC27C010,P27,
NMC27C020,P27,
____EPROM-OKI
MSM2716-12.7V,P27, MSM2716-21V, MSM2716-25V, MSM2732-12.7V,P27, MSM2732-21V, MSM2732-25V,
MSM2764A-12.7V, MSM2764AS-21V, MSM27128A-12.7V, MSM27128AS-21V, MSM27256AS-12.7V,
MSM27512AS,P27, MSM271000,P27,
____EPROM-RICOH
27C64-21V, 27C256-12.7V,
____EPROM-SAMSUNG
KM23C4100,P27,
____EPROM-SEEQ
DQ2764-21V,P27, DQ27128-21V, DQ27C256-12.7V,
____EPROM-SGS_THOMSON
M87C257-12.7V,P27, 27/C64A-12.7V, TS2764-21V, M27128A-12.7V, M27256,P27, M27CC512,P27,
M27C1000,P27, M27C1001,P27, M27C2001,P27, M27C4001,P27,
____EPROM-SIGNETICS
27C64A,P27, 27C128,P27, 27C512,P27,
____EPROM-SMOS
27C64H,P27, 27128H,P27, 27C256H,P27,
____EPROM-SONY
CXK27C256,P27, CXK27C512,P27,
____EPROM-TI
TMS2564-25V,P27, TMS2764-21V,P27, TMS27C64-12.7V, TMS27PC64-12.7V, TMS27128-21V,
TMS27C128-12.7V, TMS27CP128-12.7V, TMS27C256,P27, TMS27PC256,P27, TMS87257,P27, TMS27C512,P27,
TMS27CP512,P27, TMS27C010,P27, TMS27PC010,P27, TMS27C020,P27, TMS27PC020,P27, TMS27C040,P27,
TMS27PC040,P27,
____EPROM-TOSHIBA
TMM2716-25V, TMM2732-21V, TMM2764-21V, TMM2764A-12.7V, TMM27128-21V, TMM27128A,P27,
TMM27256A,P27, TMM27256AD,P27, TMM27512,P27, TC541000,P27, TC541001,P27, TC571000,P27,
TC571001,P27, TC532000,P27, TC572000,P27, TC534000,P27, TC574000,P27,
____EPROM-VLSI
VT2716-25V,P27, VT2732-21V,P27, VT27C64,P27, VT27C128,P27, VT27C256,P27, VT27C512,P27,
____EPROM-WSI
WS2716-25V, WS2732-21V, WS27C512F,P27, WS27C64F,P27, WS57C64F,P27, WS27C128F,P27,
WS57C128F,P27, WS57C128FB,P27, WS27C256F,P27, WS27C256L,P27, WS57C256F,P27, WS57C256FB,P27,
WS27C512L,P27, WS27C010F,P27, WS27C010L,P27, WS57C65,P27, WS57C257,P27,
____EEPROM-AMD
AM29C257, AM28F256, AM28F512, AM28F010/A, AM28F020/A, AM29F256, AM29F512, AM29F010,
AM29F010B, AM29F020, AM29F020B, AM29F040, AM29F040B, AM29LV010B, AM29LV020B, AM29LV040B,
AM29F001, AM29F001, AM29F002, AM29F002, AM29F004, AM29F004,
____EEPROM-MACRONIX
MX28F1000, MX28F2000, MX29F010, MX29F020, MX29F040, MX29F001T/B, MX29F002T/B, MX29F004T/B,
____EEPROM-ATMEL
AT2816, AT2816A, AT28C16, AT2817A, AT28C17, AT2864A, AT28C64, AT28HC64, AT28C64X,
AT28C64L, AT28PC64, AT28C64B, AT28HC64B, AT28LV64B, AT28C256, AT28C257, AT28C64,
AT28HC64, AT28C64X, AT28C64L, AT28PC64, AT28C512, AT28C010, AT28C020, AT28C040, AT28C040A,
AT28F256, AT28F257, AT28F512, AT28F010, AT28F020, AT29C257, AT29C256, AT29C256, AT29C257,
AT29C512, AT29C010, AT29C010A, AT29C020, AT29C040, AT29C040A, AT29LV512, AT29LV010,
AT29LV020, AT29LV040, AT29LV040A, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49F001, AT49F002,
AT49F004, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC, AT49LL040*32PLCC,
AT49LL080*32PLCC,
____EEPROM-ACTRANS
AC39LV512, AC39LV010, AC39LV020, AC39LV040,
____EEPROM-WINBOND
W27E257, W27E512, W27E010, W27E020, W27E040, W27C257, W27C512, W27C010, W27C020,
W27C040, W27F257, W27F512, W27F010, W27F020, W27F040, W28F256, W28F257, W28F512,
W28F010, W28F020, W29EE010, W29EE011, W29EE012, W29C010, W29C020, W29C040, W49F010,
W49F020, W49F040, W49L010, W49L020, W49L040, W49F001, W49F001N, W49F001T, W49F001NT,
W49F002, W49F002N, W49F002T, W49F002NT, W49F002U, W49L001, W49L002, W49V002, W49V004,
W39V040A, W39V040FA,
____EEPROM-CATALYST
CAT2816, CAT2816A, CAT28C16, CAT2817A, CAT28C17, CAT2864A, CAT28C64, CAT28HC64, CAT28C256,
CAT28F512/I, CAT28F512V5/I, CAT28F010/I, CAT28F010V5/I, CAT28F020/I,
____EEPROM-DALLAS
DS1220Y, DS1220AB, DS1220AD, DS1225AB, DS1225AD, DS1225D, DS1225DE, DS1225Y, DS1230Y,
DS1230AB, DS1245Y, DS12449, DS1250Y,
____EEPROM-EXEL
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,
____EEPROM-EMTC
EM29SF002,
____EEPROM-FUJITSU
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28F256, 28F512, 28F010/A,
28F020/A, 29F010, 29F010A, 29F010B, 29F020, 29F020A, 29F020B, 29F040, 29F040A, 29F040B,
MBM29DL800TA*34DIP, 29F001T/B, 29F002T/B, 29F004T/B,
____EEPROM-HITACHI
HN58C65, HN58C66, HN58C256, HN58C256A, HN58C1001,
____EEPROM-INTEL
i2816, i2816A, i28C16, i2817A, i28C17, i2864A, i28C64, i28HC64, i28F256A, i28F256,
i28F512, i28F010, i28F020, i28F040, i28F001BX-T, i28F001BX-B, N82802AA*32PLCC, N82802AB*32PLCC,
N82802AC*32PLCC,
____EEPROM-ISSI
IS28F010, IS28F020,
____EEPROM-MICROCHIP
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,
____EEPROM-MITSUBISHI
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, M5M28F101P, M5M28F102P, M5M28C64A,
____EEPROM-NEC
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,
____EEPROM-OKI
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,
____EEPROM-SAMSUNG
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,
____EEPROM-SEEQ
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 28C010,
____EEPROM-SGS-THOMSON
GS28F256, M28F256A, M28F512, M28F101, M28F102, M28F1001, M28F201,
____EEPROM-ST
M50FW002*32PLCC, M50FW040*32PLCC, M50FW080*32PLCC,
____EEPROM-SST
SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020, SST27VF010, SST27VF020, SST37VF512,
SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040, SST2816, SST2816A, SST28C16, SST2817A, SST28C17,
SST2864A, SST28C64, SST28HC64, SST28C256/A, SST28SF040A, SST28VF040A, SST29EE512,
SST29EE010, SST29EE020, SST29EE040, SST29LE512, SST29LE010, SST29LE020, SST29LE040,
SST29VE512, SST29VE010, SST29VE020, SST29VE040, SST29SF512, SST29SF010, SST29SF020,
SST29SF040, SST29VF512, SST29VF010, SST29VF020, SST29VF040, SST39SF512, SST39SF010,
SST39SF020, SST39SF040, SST39LF512, SST39LF010, SST39LF020, SST39LF040, SST39VF512,
SST39VF010, SST39VF020, SST39VF040, SST49LF002, SST49LF002A, SST49LF003, SST49LF003A,
SST49LF004, SST49LF004A, SST49LF008, SST49LF008A, SST49LF020, SST49LF020A, SST49LF030A,
SST49LF040, SST49LF040b, SST49LF080A,
____EEPROM-TI
TMS29F256, TMS29F258, TMS29F259, TMS29F010,
____EEPROM-TOSHIBA
TC58257AP, TC58257AP-LV, TC58F1001P,
____EEPROM-VLSI
2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 29C010,
____EEPROM-MOSEL
V29C51000T, V29C51001T, V29C51002T, V29C51004T, F29C51000T, F29C51001T, F29C51002T,
F29C51004T,
____EEPROM-XICOR
X2816, X2816A, X2816B, X28C16, X28C16A, X28C16B, X2817A, X28C17, X2864A, X28C64,
X28HC64, X28C256/A, X28C256, X28C256I, X28HC256, X28TC256, X28VC256, X28C010,
____EEPROM-LINKSMART
LST28001, LST28002, LST28004,
____EEPROM-PMC
PM37VF512, PM37VF010, PM37VF020, PM29F002, PM29F004, PM29LV002, PM29LV004, PM39LV512,
PM39LV010, PM39LV020, PM39LV040, PM49FL002, PM49FL004,
____MPU-AMD
87C51, 87C521, 87C541,
____MPU-ATMEL
AT80F51, AT80F52, AT87F51, AT87F52, AT87F55WD, AT87F51RC, AT89C51, AT89LV51, AT89C52,
AT89LV52, AT89C55, AT89LV55, AT89C55WD, AT89C51RC, AT89S51, AT89LS51, AT89S52, AT89LS52,
AT89C1051, AT89LV1051, AT89C2051, AT89LV2051, AT89C4051, AT89LV4051, AT89S8252, AT89LS8252,
AT89S8252, AT89LS8252, AT89S53, AT89LS53, T89C51RB2, T89C51RC2, T89C51RD2, AT90S1200,
AT90S2313, AT90S4414, AT90LS4414, AT90S8515, AT90LS8515, AT90S4434, AT90S8535, AT90LS8535,
AT90S4434, AT90LS4434, AT90S2333, AT90S4433, ATINY11, ATINY12, ATINY15L, ATINY26,
ATINY26L, ATINY28L, ATINY28V, ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA32, ATMEGA32L,
ATMEGA8515, ATMEGA8515L, ATMEGA8535, ATMEGA8535L, ATMEGA48*PDIP28, ATMEGA88*PDIP28,
ATMEGA168*PDIP28, ATMEGA161, ATMEGA161L, ATMEGA162, ATMEGA162L, ATMEGA162V, ATMEGA162U,
ATMEGA163, ATMEGA163L, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343,
____MPU-DALLAS
DS87C520, DS89C420, DS89C430, DS89C440, DS89C450,
____MPU-SST
SST89C54, SST89C58, SST89F54, SST89F58, SST89E554RC, SST89E564RD, SST89V554RC, SST89V564RD,
SST89E52RD, SST89E54RD, SST89E58RD, SST89E52RD2, SST89E54RD2, SST89E58RD2, SST89V52RD,
SST89V54RD, SST89V58RD, SST89V52RD2, SST89V54RD2, SST89V58RD2,
____MPU-STC
STC89C58RD, STC89LV58RD, STC89C516RD, STC89LV516RD, C516RD+,
____MPU-SYNCMOS
SM2952, SM2958, SM2964, SM2965, SM8951A, SM8952A, SM8954, SM8958, SM89516, SM89516C,
SM89516L, SM8954A, SM8958A, SM89516A, SSU7301, SM7908, SM79108, SM7964, SM79164,
SM5964, SM59264,
____MPU-MOSELVITELIC
MSU2954, MSU2958, MSU2964, MSU2964as32K, MSU2964as16K, MSU2964as8K, MSU2964as4K,
____MPU-LG
GMS97C51, GMS97C52, GMS97C54, GMS97C58, GMS97C1051, GMS97C2051,
____MPU-INTEL
i87C51, i87C52, i87C54, i87C58, i87C51FA, i87C51FB, i87C51FC, i87LC51FA, i87LC51FB,
i87LC51FC, i87C51RA+, i87C51RB+, i87C51RC+, i87C51RD+, i87LC51RA+, i87LC51RB+, i87LC51RC+,
i87LC51RD+,
____MPU-PHILIPS
P87C51, P87C52, P87C54, P87C58, P87C51X2, P87C52X2, P87C54X2, P87C58X2, P87C51FA,
P87C51FB, P87C51FC, P87LC51FA, P87LC51FB, P87LC51FC, P87C51RA+, P87C51RB+, P87C51RC+,
P87C51RD+, P87LC51RA+, P87LC51RB+, P87LC51RC+, P87LC51RD+, P87C591, P89C51Uxxx, P89C52Uxxx,
P89C54Uxxx, P89C58Uxxx, P89C51Bx, P89C52Bx, P89C54Bx, P89C58Bx, P89C51X2, P89C52X2,
P89C54X2, P89C58X2, P89C51RA+, P89C51RB+, P89C51RC+, P89C51RD+, P89C51RA2Hxx, P89C51RB2Hxx,
P89C51RC2Hxx, P89C51RD2Hxx, P89C51RA2B, P89C51RB2B, P89C51RC2B, P89C51RD2B, P89C51RA2F,
P89C51RB2F, P89C51RC2F, P89C51RD2F, P89C660, P89C662, P89C664, P89C668, P87LPC759,
P87LPC760, P87LPC761, P87LPC762, P87LPC764, P87LPC767, P87LPC768, P87LPC769, P89LPC920,
P89LPC921, P89LPC922, P89LPC930, P89LPC931, P89LPC932, P89LPC933, P89LPC934, P89LPC935,
V51RA2B, C922SPI,
____MPU-WINBOND
W78E51, W78E51B, W78LE51B, W78E52, W78E52B, W78LE52B, W78E54, W78E54B, W78E58, W78E58B,
W78LE58, W78E516B, W78LE516, W78LE51, W78LE52, W78LE54, W77E54, W77E58, W77LE58,
W77LE516,
____MPU-MICROCHIP
PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C508B, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12C509B, PIC12CE518,
PIC12CE519, PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674,
PIC12F629, PIC12F675, PIC12F635-8PIN, PIC12F683-8PIN, PIC16F636-8PIN, PIC16F639-8PIN,
PIC16F684-8PIN, PIC16F685-8PIN, PIC16F687-8PIN, PIC16F688-8PIN, PIC16F689-8PIN, PIC16F690-8PIN,
PIC16F636-14PIN, PIC16F684-14PIN, PIC16F688-14PIN, PIC16F639-20PIN, PIC16F685-20PIN,
PIC16F687-20PIN, PIC16F689-20PIN, PIC16F690-20PIN, PIC16F505, PIC16F506, PIC12F508-new,
PIC12F509-new, PIC12F510-new, PIC16F54, PIC16F57, PIC16F630, PIC16F676, PIC16C505,
PIC16C54, PIC16HV540, PIC16C54-LP, PIC16C54-XT, PIC16C54-RC, PIC16C54-HS, PIC16C54A,
PIC16C54B, PIC16C54C, CF745, PIC16C55, PIC16C55-LP, PIC16C55-XT, PIC16C55-RC, PIC16C55-HS,
PIC16C55A, PIC16C55B, PIC16C55C, PIC16C56, PIC16C56-LP, PIC16C56-XT, PIC16C56-RC,
PIC16C56-HS, PIC16C56A, PIC16C56B, PIC16C56C, PIC16C57, PIC16C57-LP, PIC16C57-XT,
PIC16C57-RC, PIC16C57-HS, PIC16C57A, PIC16C57B, PIC16C57C, CF775, PIC16C58, PIC16C58-LP,
PIC16C58-XT, PIC16C58-RC, PIC16C58-HS, PIC16C58A, PIC16C58B, PIC16C58C, PIC16C64,
PIC16C64A, PIC16C64B, PIC16C65, PIC16C774, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C74, PIC16C74A,
PIC16C74B, PIC16C71, PIC16C71A, PIC16C71B, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C61, PIC16C710,
PIC16C620, PIC16C621, PIC16C622, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C62, PIC16C62A, PIC16C62B,
PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C63B, PIC16C73, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C773, PIC16C66,
PIC16C67, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C72B, PIC16C76, PIC16C76A, PIC16C76B, PIC16C77,
PIC16C77A, PIC16C77B, PIC16C641, PIC16C642, PIC16C661, PIC16C662, PIC16C554, PIC16C556,
PIC16C558, PIC16C717, PIC16F627, PIC16F628, PIC16LF627, PIC16LF628, PIC16F627A, PIC16F628A,
PIC16F648A, PIC16LF627A, PIC16LF628A, PIC16LF648A, PIC16F716, PIC16F72, PIC16F73,
PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F737, PIC16F747, PIC16F767, PIC16F777, PIC16F83,
PIC16CR83, PIC16C84, PIC16CR84, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872,
PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877, PIC16F873A, PIC16F874A, PIC16F876A, PIC16F877A,
PIC16F818, PIC16F819, PIC12F629,
____MPU-MICON
MDT2005, MDT2005E, MDT2010, MDT2010E, MDT2015, MDT2020, MDT2020B, MDT10P21A1P, MDT10P21A1S,
MDT10P21A2K, MDT10P21A3S, MDT10P22A1P, MDT10P22A1S, MDT10P22A2K, MDT10P22A3S, MDT2051,
____MPU-EMC
EM78P156E, EM78P256E, EM78P456E, EM78P247SA, EM78P247SB, EM78P447SA, EM78P447SB,
____MPU-VERSACHIP
V87C54, V87C58,
____MPU-CRESCENTEC
CR80P100, CR80P200, STK99100,
____MPU-TOPTEK
T80P54, T80P57, T80P65,
____MPU-ISSI
IS89C51A, IS89C52A, IS89LV51A, IS89LV52A,
____Serial-???
93C46, 93C56, 93C66, 93C57, 93C86, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86, 24C01A, 24C02,
24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512,
____Serial-AKM
93C46, 93C56, 93C66, 93C46, 93C56, 93C66,
____Serial-ATMEL
AT24C01, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT24C128, AT24C256,
AT24C512, AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25160, AT25320, AT25640, AT25010A,
AT25020A, AT25040A, AT25080A, AT25160A, AT25320A, AT25640A, AT25F512, AT25F1024,
AT25F1024A,ACTRANS25, AT25F2048, AT93C46, AT93C56, AT93C66, AT93C86, AT93C46, AT93C56,
AT93C66, AT93C86,
____Serial-ACTRANS
AC25512, AC25LC512, AC25010, AC25LC010,
____Serial-CATALYST
93C46, 93C46A, 93C46H, 93C46I, 93C46, 93C56, 93C66,
____Serial-EXEL
XL93C46, XL93C56, XL93C66, XL93CS46, X93C86, X93C46, X93C56, X93C66, X93C86,
____Serial-HYUNDAI
HY93C46, HY93C46, HY93C46, HY93C56, HY93C66,
____Serial-ICT
93C46, 93C46A, 93CX46, 93C56, 93CX56, 93C66, 93CX66, 93C46, 93C56, 93C66,
____Serial-ISSI
93C46/-3, 93C56/-3, 93C66, 93C46, 93C56, 93C66,
____Serial-MICROCHIP
24C01A, 24LC01, 24C02A, 24LC02, 24C04A, 24LC04, 24LC16, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128,
24C256, 24C512, 25C040, 25C080, 25C160, 25C320, 25LC040, 25LC080, 25LC160, 25LC320,
25LC640, 25AA040, 25AA080, 25AA160, 25AA320, 25AA640, 59C11, 93C46, 93C56, 93LC56,
93C66, 93LC66, 93C86, 93C46, 93C46, 93C56, 93C66, 93C86, 93C46A, 93C46B, 93C46C,
93C46C, 93C56A, 93C56B, 93C56C, 93C56C, 93C66A, 93C66B, 93C66C, 93C66C, 93C86A, 93C86B,
93C86C, 93C86C, 93LC46A, 93LC46B, 93LC46C, 93LC46C, 93LC56A, 93LC56B, 93LC56C, 93LC56C,
93LC66A, 93LC66B, 93LC66C, 93LC66C, 93LC86A, 93LC86B, 93LC86C, 93LC86C, 93AA46A,
93AA46B, 93AA46C, 93AA46C, 93AA56A, 93AA56B, 93AA56C, 93AA56C, 93AA66A, 93AA66B,
93AA66C, 93AA66C, 93AA86A, 93AA86B, 93AA86C, 93AA86C,
____Serial-NS
NMC9346, NMC93C46, NMC93CS46, NMC93C56, NMC93CS56, NMC93C66, NMC93CS66, NM93C46,
NM93C56, NM93C66, NM59C11, NM24C02/L, NM24C04/L, NM24C08, NM24C16,
____Serial-SAMSUNG
KM93C46, KM93C46V, KM93C56, KM93CS56, KM93C57, KM93C66, KM93CS66, KM93C67,
____Serial-ST
24C01, 24C02A, ST24C04, ST24C08, ST24C16, ST93C46A, ST93C56, ST93C66, ST93C46, ST93C56,
ST93C66, ST93C57, ST93C86, ST93C86,
____Serial-SGS-THOMSON
ST24C01, ST24C02A, ST24C04, ST24C08, ST24C16, ST93C46A, ST93C56, ST93C66, ST93C46,
ST93C56, ST93C66, ST93C57, ST93C86, ST93C86,
____Serial-XICOR
X24C01, X24C01I, X24C01A, X2402, X2402I, X24C02, X24C02I, X2404, X2404I, X24C04,
X24C04I, X24C16, X24C16I, X25043(8pin), X25045(8pin), X5043(8pin), X5045(8pin), X5043(14pin),
X5045(14pin), X93C46, X93C56, X93C66, X93C86, X93C86, X25043(8pin), X25045(8pin),
X5043(8pin), X5045(8pin), X5043(14pin), X5045(14pin),
____Serial-PMC
PM25010, PM25020, PM25040, PM25080,
____PLD-???
16V8, 16V8A, 16V8B, 20V8, 20V8A, 20V8B, 22V10, 22V10A,
____PLD-ATMEL
ATF16V8, ATF16V8B, ATF16V8BL, ATF20V8, ATF20V8B, ATF20V8BL, ATF20V8BQL, ATF22V10,
ATF22V10L, ATF22V10B/L,
____PLD-LATTICE
GAL16V8, GAL16V8A, GAL16V8B, GAL16V8C, GAL16V8D, GAL20V8, GAL20V8A, GAL20V8B, GAL22V10,
GAL22V10A,
____PLD-NS
GAL16V8, GAL16V8A, GAL20V8, GAL20V8A, GAL20V8, GAL22V10,,
____PLD-SGS/THOMSON
GAL16V8, GAL16V8A, GAL16V8AS, GAL16V8S, GAL20V8, GAL20V8A, GAL20V8AS, GAL20V8S, GAL22V10,
____PLD-VLSI
VP16V8, VP20V8,
____RAM-STAND
6116, 6264, 62256, 62512, 628128, 628256, 628512, 2464, 24256, 24512, 24010, 24020,
24040,
____RAM-WINBOND
W2465, W24128, W24257A, W24257AC, W24M257, W24512A, W24M512, W24M512A, W24M1024,
W24010, W24020, W24040,
____RAM-INTEL
6116, 6264, 62256, 62512, 628128, 628256, 628512,
____RAM-DALLAS
DS1220Y, DS1220AB, DS1220AD, DS1225AB, DS1225AD, DS1225D, DS1225DE, DS1225Y, DS1230Y,
DS1230AB, DS1245Y, DS12449, DS1250Y,
____TEST-Standard
74xxx, 40xxx, 45xxx,
____end 1600,